Naujienos

Švietimo ir mokslo institucijų (įstaigų, įmonių, vykdančių kurią nors švietimo veiklą) registravimas registre


1. Bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai, norintys registruotis Registre, turi kreiptis į atitinkamos savivaldybės Švietimo skyrių.


 Atitinkamų savivaldybių kontaktų sąrašas paskelbtas šio pranešimo prisegtame faile "Savivaldybiu tvarkytoju kontaktai.xlsx".


 ŠMIR tvarkytojams savivaldybėse pateikiami: galiojantys ir įregistruoti Juridinių asmenų registre (JAR) institucijos įstatai/nuostatai  su nurodyta švietimietiška veikla, pasižadėjimas ir institucijos duomenų registravimo kortelė, kurias galima pasirinkti iš pateiktų „ŠMIR tvarkos aprašas 2014-07-25.docx“ priekabos priedų.


2. Aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, mokslinių tyrimų institutai dėl registracijos Registre turi kreiptis į Registro administratorių el. paštu grazina.zemlo@nsa.smm.lt  tel. 865818402.

 

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS)  www.aikos.smm.lt
PILDO SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO SKYRIŲ DARBUOTOJAI, KURIE PASKIRTI TVARKYTI ŠMIR SAVO SAVIVALDYBĖJE.


Nauji savivaldybės tvarkytojai norėdami gauti prieigą, užpildo Prašymą ir pasirašo Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.

Skenuotus dokumentus prašau siųsti el. paštu  grazina.zemlo@nsa.smm.lt.  El. paštu siunčiami dokumentai neprivalo būti pasirašyti elektroniniu būdu.


Jungtis prie Registro per Elektroninės valdžios vartus (per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą - VIISP)


PASTABA: 

  • Aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, mokslinių tyrimų institutai dėl registracijos Registre turi kreiptis į Registro administratorių el. paštu grazina.zemlo@nsa.smm.lt  tel. 865818402.
  • Visos kitos institucijos (įstaigos, įmonės), norinčios registruotis ŠMIRe turi kreiptis į savivaldybės atitinkamus darbuotojus. 
ŠMSM 2023-04-25 įsakymas Nr. V-587


D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
KRISIN
LICR
NSPR
SMPKR
SR
NEMIS