Naujienos
ŠMSM ministro 2021-03-25 įsakymu Nr. V-441  atnaujintas Nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų registravimo į ŠMIR tvarkos aprašas


Nuostatai papildyti lituanistinio švietimo įstaigomis užsienyje, kurios registruojamos į ŠMIR DB 
Nurodyti savivaldybių pavadinimai ir savivaldybių tarybų kodai


D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas