Naujienos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, informuojame, kad nuo 2021 m. gruodžio 10 d., jungiantis prie Švietimo ir mokslo institucijų  registro, naudotojų asmens tapatybė bus nustatoma tik per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP).

Prisijungti prie Švietimo ir mokslo institucijų  registro duomenų bazės, naudojant prisijungimo vardą bei slaptažodį galimybės neliks. Švietimo ir mokslo institucijų  registro naudotojams bus suteikiama galimybė prisijungti, naudojantis elektroniniu parašu ir elektroninės bankininkystės sistemomis.ŠMSM ministro 2021-03-25 įsakymu Nr. V-441  atnaujintas Nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų registravimo į ŠMIR tvarkos aprašas


Nuostatai papildyti lituanistinio švietimo įstaigomis užsienyje
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
KRISIN
LICR
NSPR
SMPKR
SR
NEMIS