Naujienos

Nauji savivaldybės tvarkytojai norėdami gauti prieigą,užpildo Prašymą ir pasirašo Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.

Skenuotus dokumentus prašau siųsti el. paštu  grazina.zemlo@nsa.smm.lt.  El. paštu siunčiami dokumentai neprivalo būti pasirašyti elektroniniu būdu.


Jungtis prie Registro per Elektroninės valdžios vartus (per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą - VIISP)

ŠMSM 2023-04-25 įsakymas Nr. V-587


ŠMSM ministro 2021-03-25 įsakymu Nr. V-441  atnaujintas Nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų registravimo į ŠMIR tvarkos aprašas


D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
KRISIN
LICR
NSPR
SMPKR
SR
NEMIS